Privacy Policy

Inleiding
Wij bieden verschillende diensten aan op onze website. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op ons rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.
Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voortdoet;

1. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:
Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

2.Toestemming
In sommige gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.
De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, in welke situaties dit gebeurt en waarom wij dit doen, leggen wij hieronder uit.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto’s en eventueel filmpjes.

Wij verwerken de volgende gegevens:
• Contactgegevens: Dit zijn de gegevens om contact met u op te kunnen nemen zoals uw naam, telefoonnummer, (huis)adres en/of e-mailadres.
• Klikgedrag en cookies: Klikgedrag zijn gegevens over uw bezoek aan onze website via cookies. Cookies zijn
kleine bestandjes die uw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden.
• Apparaat gegevens: Apparaat gegevens zoals IP-adres, toestel identifier, schermresolutie, type en versie browser en besturingssysteem.

Voor welke doelen verwerken wij u persoonsgegevens?
Contactformulieren
Via onze website kunt u vragen stellen of opmerkingen maken over onze werkzaamheden. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam en e-mailadres.

Klikgedrag en cookies
Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Het type cookies dat wij gebruiken zijn analytische cookies. Dit zijn cookies waarmee wij het gebruik van onze website meten. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis zou kunnen gaan.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft, wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben of u uw gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten
• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat we daarmee doen
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij van u hebben
• Het laten corrigeren van fouten
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• Intrekken van toestemming
• Bezwaar maken tegen bepaald gebruik

Links naar andere websites
Op de website treft u soms links aan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

Klachten
Indien u van mening bent dat wij u niet op de juiste manier informeren en/of helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacy statement, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de contactpagina.

Contactgegevens
LEGI NL
Handelsweg 8
8152 BN Lemelerveld
T 088-5252700
E info@legi.nl